Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Erik XIV:s förordning som gällde skjutsväsendet. Allmogen befriades helt från skjutsbördan mot erläggande av tavernepenningar. I stället grundades tavernor med skyldighet att hålla hyreshästar. Systemet spolierades i och med avsättningen av Erik 1568.

Finsk beskrivning

tavernajärjestys*, majatalojärjestys*

Eerik XVI:n kyytilaitosta koskeva säädös

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 593.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid