Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lön på accord, lön för en viss arbetsprestation i sin helhet.

Finsk beskrivning

urakkapalkka

Källor

Inga källor