Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1785 verkställande organ för skråhantverkarnas självstyrelse i städerna som även hade domstolsfunktioner. Motsvarande dömande uppgifter utövades i städerna i Gamla Finland 1785–1797 under ståthållarskapsperioden av den domstol som kallades ”Amtsgericht” och som var underställd stadsmagistraten.

Finsk beskrivning

ammattikuntaoikeus

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 31–32.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 575.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Tyska Amtsgericht
Ryska remeslennaja cechovaja uprava

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1785–1797

Se vidare