Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Världslig arm”, om världslig myndighets befogenhet att avgöra, utdöma eller verkställa (dödsstraff) i världsliga ting, i motsats till kyrkans andliga överhöghet eller domsrätt. Benämningen användes innan domkapitlens domar fick överklagas till hovrätten 1687.

Finsk beskrivning

brachium sæculare

maallinen käsivarsi, oikeusistuimen valta ratkaista oikeusasioita sekä antaa tuomioita maallisissa oikeudenkäynneissä (hovioikeus)

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 123.

Andra språk

Latin brachium sæculare

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600–1687