Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av nio skyddskårskretsar och dess centralort var Brahestad.

Finsk beskrivning

Raahen suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Raa Skp