Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en handelsavgift som uppbars i Brahestad efter viss taxa. Inrikestolag uppbars vanligen för de varor som utskeppades till Sverige med inhemska fartyg.

Finsk beskrivning

sisämaantuulaaki*

Nimitys eräälle Raahessa peritylle maksulle. Maksua perittiin sisämaanaluksilla ulkomaille, tavallisesti Ruotsiin, viedyistä tavaroista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 663.

Andra språk

Inga termer på andra språk