Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handelsavgift som erlades i vissa städer enligt varierande praxis. I Torneå kallades ordinarie tolag tidigare för handelsgenant. Avgiften upptogs inte under 1800-talet. I Brahestad handelsgenant eller inrikestolag, förutom ordinarie tolag, enligt en viss taxa, vanligen för de till Sverige med inrikes skepp utskeppade varor.

Finsk beskrivning

kauppamaksu

Maksu, jota perittiin tietyissä kaupungeissa erilaisten käytäntöjen mukaisesti. Torniossa vakituista satamatullimaksua kutsuttiin aiemmin tällä nimellä, Raahessa perittiin maksua Ruotsiin matkaavilta kotimaisilta rahtialuksilta tällä nimellä tai sisämaan tuulaakimaksun nimellä vakituisen satamatullimaksun lisäksi. Maksua ei kannettu 1800-luvulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 663–664.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare