Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som infördes 1752 och som betalades av adel, prästerskap och borgare. Avgiften skulle användas till avlöning av justitiestatens tjänstemän. Den var 1/4 procent av den summa som inventarierna uppskattades till vid en bouppteckning. År 1786 befriades ståndspersoner på landet som inte tillhörde adel, prästerskap eller borgarestånden. År 1778 överflyttades inkomsten till statskontoret.

Finsk beskrivning

perunkirjoitusprosentti

Valtiolle menevä osuus perunkirjoituksessa luetellusta omaisuudesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 624.

Andra språk

Dåtida finska perunkirjoitusprosentti, kalunkirjoitusprosentti

Synonymer

sterbhusinventarieprocent