Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsexamen för lägre kamerala och administrativa tjänster inom förvaltningen 1895–1922, avlades vid universitetet och gav kompetens till extraordinarie tjänster vid senatens ekonomiedepartement med utsikten att bli befordrad till tjänster vid landets kamerala och förvaltande verk, frånsett de tjänster som krävde högre förvaltningsexamen. Examen innefattade förhör i inhemsk civil-, straff- och finansrätt, i författnings-, förvaltnings- och processrättens huvudstycken samt nationalekonomi.

Finsk beskrivning

alempi hallintotutkinto

AHt.

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Professoriliitto: Professorsförbundet. Lyhenteitä (verkkomatrikkeli), http://matrikkeli.professoriliitto.fi/verkkomatrikkeli/lyhenteet.pdf

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1894 nr 35: § 1, 3, 7: 5–7 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/