Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsfinansiellt ämbetsverk under ständernas fullmäktige, inrättat 1789 för att administrera den statsskuld som konungen hade ådragit riket. Riksgäldskontoret ersatte Riksgäldsdirektionen och dess föregångare.Riksgäldskontoret hade rätt att vid behov ge ut kreditivsedlar, så kallade Riksdaler Riksgälds till 1834.

Finsk beskrivning

valtionvelkakonttori

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1789–1809
(i Sverige 1989)