Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på vissa äldre mynt eller myntenheter, ursprungligen för utrikeshandeln präglat svenskt silvermynt med en (under olika tider något växlande) vikt.

Finsk beskrivning

riikintaalari

Eräistä vanhemmista rahatyypeistä käytetty nimitys. Alun perin ruotsalainen hopearaha, joka oli painettu ulkomaankauppaa varten ja jolla oli tietty (eri aikoina vaihteleva) paino.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska riikintaaleri, riksi

Synonymer

rsdr