Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som under medeltiden användes i Sverige och Norge om ett från häradsjurisdiktionen avskilt område som städer och marknadsplatser. I Dalarna användes uttrycket också om andra från häradsjurisdiktionen avskilda områden.

Finsk beskrivning

birk

keskiaikainen pohjoismainen nimitys kaupungille tai markkinapaikalle

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 335.

Andra språk

Inga termer på andra språk