Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av informationsavdelningen vid Kriminalcentralen (grundad 1937) fört register.

Finsk beskrivning

tiedotuskortisto

Källor

Inga källor