Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enheter inom försvarsmakten som grundades 1941 och verkade under fortsättningskriget. Informationskompanierna grundades enligt tysk modell och producerade text-, bild- och radioreportage från fronten. Kompanierna verkade under Högkvarterets informationsavdelning och producerade även propagandamaterial för utlandet och fronttrupperna. Kompaniernas antal var 12 med en personalstyrka mellan 13 och 44 man. Personalen rekryterades främst bland yrkesjournalister, författare, press- och filmfotografer, tecknare och målare.

Finsk beskrivning

tiedotuskomppaniat, TK-komppaniat

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 180 .

Pilke, Helena , Julkaiseminen kielletty : rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 1941-1944 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 , 30.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org