Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporär avdelning som grundades den 11 oktober 1939 efter att riksdagen beviljat medel för informationsverksamhetens effektivering. Avdelningen, som verkade i anslutning till Statsrådets kansli, skötte om informations- och publikationsuppgifter som föranleddes av krig och undantagstillstånd. Verksamheten fortsatte under fortsättningskriget i Statens informationsverk.

Finsk beskrivning

Valtioneuvoston tiedoituskeskus

valtion tiedotuskeskus; Valtion tiedoituslaitoksen edeltäjä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 736.

Savolainen, Raimo , Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta : kansliatoimikunnasta pääministeriöksi , 0782-6028 ; 11/2011 , Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2011 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939 No 321.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Statens informationscentral