Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Informations- och censurorgan som verkade under fortsättningskriget. Statens informationsverk lydde under statsrådet och var en efterföljare till Statens informationscentral. Informationsverkets uppgift var att informera regeringen, Högkvarteret och andra myndigheter om stämningarna på hemmafronten och om händelser i hemlandet och i utlandet, upplysa allmänheten och leda censurverksamheten. Informationsverket var uppdelat i Informationssektionen, som skötte informations- och propagandaverksamheten, samt Granskningssektionen, som skötte censurverksamheten. År 1945 överfördes informationsverket till Inrikesministeriet, där det ombildades till en intermistisk avdelning för övervakning av informationsväsendet. Avdelningen indrogs 1947.

Finsk beskrivning

Valtion tiedoituslaitos, VTL

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 180 .

Savolainen, Raimo , Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta : kansliatoimikunnasta pääministeriöksi , 0782-6028 ; 11/2011 , Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2011 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org