Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer av kaptens eller löjtnants grad som förordnats att tjänstgöra som lärare i de vid artilleriregementena och fortifikationen förr befintliga läroverken, eller vid kungliga flottans underbefälsskolor.

Finsk beskrivning

opetusupseeri*

Kapteenin tai luutnantin arvoinen upseeri, joka on määrätty toimimaan opettajana tykistörykmenteissä ja linnoituksissa aiemmin olleissa oppilaitoksissa tai kuninkaallisen laivaston alemman päällystön kouluissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 607. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk