Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att sluta överenskommelser med främmande makter. Under äldre medeltid ingicke detta i regel i statsöverhuvudets mandat, som en del av hans allmänna kompetens att representera sitt rike. När riksrådet växte fram och fick ökad politisk makt blev tidvis riksrådets medgivande nödvändigt. Under interregnum övergick hela traktatkompetensen till riksrådet.

Finsk beskrivning

sopimuskompetenssi*

oikeus solmia sopimuksia vieraiden maiden kanssa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 542f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ius repraesentationis omnimodo

Se vidare