Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en hemmansägare som ägde en del av en annan bys bolåkrar. Benämningen förekom i Finland. Genom skattläggningar på 1580-talet försökte kronan avskaffa dylika ägoförhållanden.

Finsk beskrivning

ulkokyläläinen*

tilanomistaja, jonka omistukseen kuului peltoja myös toisen kylän alueelta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 344ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare