Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med heraldisk terminologi gjord beskrivning av ett vapens innehåll.

Finsk beskrivning

blasonointi; vaakunakilven sisällön kuvaus heraldisen käsitteistön avulla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk