Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dra upp linjer, till exempel linjerna mellan kolumnerna i uppbördsboken.

Finsk beskrivning

viivoittaa

Piirtää viiva esim. sarakkeiden väliin verokirjoissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk