Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteökning som uppkommer vid en viss inkomstökning. Vid progressiv inkomstbeskattning är marginalskatten högre än genomsnittsskatten på hela inkomsten.

Finsk beskrivning

marginaalivero

Källor

Inga källor