Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beskattningssystem enligt vilket skatter uttas i proportion till inkomsterna: ju högre inkomst, desto högre skatteprocent.

Finsk beskrivning

progressiivinen verokanta

Verotusjärjestelmä, jonka mukaan verotusaste lasketaan tulojen mukaisesti: mitä korkeammat tulot, sitä korkeampi verotusaste ja päinvastoin.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 115 (skattefot).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 667. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 315 (skattefot).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

marginalskatt