Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté grundad hösten 1915 av politiker som förhöll sig positivt till den finska motståndsrörelsen under första världskriget. Den bestod till stor del av svenskspråkiga statsråd, senatorer och professorer. Även om centralkommitténs roll var rätt marginell kom flera av dess medlemmar att ha en synlig roll i självständighetsrörelsen.

Finsk beskrivning

Keskuskomitea

suomalaista vastarintaliikettä tukeneiden poliitikkojen vuonna 1915 perustama komitea

Källor

Lackman, Matti , Suomen vai Saksan puolesta? Jäääreiden tuntematon historia , Helsinki: Otava 2000 , 134.