Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté inrättad av senaten 1916 under namnet Finska läderindustriidkares centralbestyrelse för läderanskaffning till militära ändamål. Den döptes samma år om till Centralkommittén för den finska läderindustrin. Kommittén inrättades i syfte att förbättra kvaliteten på det läder som bereddes i Finland och säkerställa tillgången på material för tillverkning av soldatstövlar.

Finsk beskrivning

suomalaisen nahkateollisuuden keskuskomitea*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1916: 46:1 och 95:1.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid