Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida hospital utanför Viborg. Där vårdades huvudsakligen spetälska.

Finsk beskrivning

Maria Magdaleenan hospitaali Viipurissa

Källor

Inga källor