Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utföra ett uppdrag åt annan utan att vara ombedd att göra detta.

Finsk beskrivning

asiainhoito

toisen henkilön asioiden hoitaminen hänen puolestaan

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Latin negotiorum gestio