Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidpunkt för när upphandling får ske.

Finsk beskrivning

hankintakausi, ostokausi

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 375.