Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidskrift som ges ut ett visst antal gånger om året, vanligen minst fyra gånger. En periodisk tidskrift ska ha en ansvarig utgivare.

Finsk beskrivning

aikakauslehti

Källor

Inga källor