Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talen statlig ämbetsman med exekutiva eller judiciella uppgifter vid slottskansli.

Finsk beskrivning

linnanvouti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-talet

Synonymer

slottsbefälhavare
slottskommendant