Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Slottskansliet i Stockholm, i egenskap av dömande myndighet dels i tvister rörande fordringar mellan ryska och svenska undersåtar, dels i mål gällande vissa smärre förseelser begångna inom slottets jurisdiktion.

Finsk beskrivning

linnakanslianoikeus*

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 104.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

slottsrätten