Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på präst som tjänstgjorde vid hovkyrkan.

Finsk beskrivning

linnakappalainen*

Hovikirkossa toimineen papin nimitys.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 921. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk