Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på matvaror, livsmedel.

Finsk beskrivning

elintarvike, elintarvikkeet

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 495.