Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanställning över den årliga räntan för ett stift. Den uppgjordes på 1540-talet i samband med pågående skattläggningar. I summariet redogjordes för fögderiernas omfattning och ”undervisningar” om skatten avseende härader och socknar.

Finsk beskrivning

hiippakunnan vuosittainen veroselvitys

hiippakunta-alueen verotuksesta tehty yhteenveto

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 45.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

stiftssummarier

Se vidare