Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Register över kronans fogdar och befallningsmän och med uppgifter om de områden och resurser som hörde till respektive ämbetsmans fögderi. Områdena bestod exempelvis av härader och socknar, medan resurser kunde utgöras av fisken.

Finsk beskrivning

läänirekisteri*, lääniluettelo*

luettelo kruunun voudeista ja käskynhaltijoista ja heidän alueistaan

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 45 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 819 (register).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid