Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extra skatt som 1613 beviljades av ett utskottsmöte i Stockholm för fyra år. Den förlängdes med ett år 1613. Målet var att samla in medel för återlösningen av Älvsborgs fästning efter Kalmarkriget. Skatten utgick efter en varierad taxa i sex terminer åren 1614–1619. Skatten uppbars av särskilda kommissarier som lämnade in redovisning till kammaren i Stockholm. Fyra medlemmar av Kammarrådet utgjorde en centralmyndighet för uppbörden.

Finsk beskrivning

Älvsborgin lunnaat 1613

Ylimääräinen vero, joka säädettiin neljäksi vuodeksi 1613 ja jonka tarkoituksena oli kerätä varoja Älvsborgin linnan takaisinlunastamiseksi

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 70.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid