Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organisation som grundades 1948 med uppgift att rekrytera blodgivare och sköta insamlingen av blod för de finländska sjukhusens behov.

Finsk beskrivning

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Veripalvelu

Källor

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org