Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente som gällde badarskråets verksamhet och som gavs av Collegium medicum 1807. I reglementet fastställdes badarnas uppgifter och vilka färdigheter de skulle ha. Badaren skulle upprätthålla en bastu med olika typer av bad. Han skulle kunna raka skägg, koppa, slå åder, anlägga blodiglar och plåster med spansk fluga, rengöra naglar och liktår, känna till de medel med vilka blod kunde stämmas, kunna ge första hjälpen vid benbrott och färska sår samt känna till smärre kirurgi.

Finsk beskrivning

kylvettäjäohjesääntö

Ohjesääntö, joka koski kylvettäjien ammattikunnan toimintaa ja jonka julkaisi Colelgium medicum vuonna 1807. Ohjesäännössä määriteltiin kylvelttäjien tehtävät sekä tehtävään vaadittavat valmiudet.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .