Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Examen som en badaregesäll skulle avlägga inför en mästarebadare i stadsläkarens eller kirurgens närvaro enligt föreskrifterna år 1807. Av en badare fordrades 15 års ålder och han skulle ha en oförvitlig vandel samt en sund kroppskonstitution. Dessutom skulle han kunna läsa, räkna och skriva samt kunna lite tyska och lite latin. Han ingick ett skriftligt kontrakt med en mästarebadare och denne skulle ge honom tillfälle att följa anatomiska dissektioner och föreläsningar i medicin. Om den blivande badaren klarade förhöret blev han badare ämnesven och fick rätt att vara verksam tillsammans med en annan badare.

Finsk beskrivning

kylvettäjän tutkinto

Tutkinto, joka kylvettäjäkisällin tuli suorittaa mestarikylvettäjälle kaupunginlääkärin tai -kirurgin läsnäollessa vuoden 1807 säädösten mukaan. Kylvettäjän tuli olla vähintään 15-vuotias, hänellä tuli olla moitteeton käytös sekä terve ruumiinrakenne.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 32 (badare).