Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stads badstuga.

Finsk beskrivning

kaupungin kylpylaitos

kaupungin yleinen kylpylaitos

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 173 (badstuga).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk