Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen medellös person som bodde på ofri grund (annans hemman eller en allmänning) och som betalade för rätten att ha ett litet boningshus på tomten med pengar eller arbete. Efter 1762 var gamla backstugusittare med tre mantalsskrivna barn helt befriade från mantalspenningar.

Finsk beskrivning

mäkitupalainen

Tavallisesti varaton henkilö, joka ei asunut omalla maallaan ja joka joutui maksamaan vuokraa rahassa tai töinä oikeudestaan asua pienessä mökissään. Vuoden 1762 jälkeen vanhastaan mäkitupalaisina olleet vapautettiin henkiveron maksusta, jos heillä oli vähintään kolme henkikirjoitettua lasta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 592.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 72. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska mäkitupalainen, mökkiläinen

Synonymer

backstuguhjon