Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Examen som en badare skulle avlägga inför stadsläkaren eller kirurgen enligt föreskrifterna år 1807. Examen förutsatte att badaren tidigare hade en godkänd badarexamen, hade arbetat tre år som badare eller som assistent åt en läkare som var medlem i Collegium medicum. Han skulle dessutom ha förkovrat sig i sitt yrke och anatomi. Beslutet om godkänd examen fattades av Collegium medicum.

Finsk beskrivning

mestarikylvettäjän tutkinto

Tutkinto, joka kylvettäjän tuli suorittaa kaupunginlääkärin tai -kirurgin valvonnassa vuoden 1807 säädösten mukaan. Tutkintoon pääsy edellytti jo aiemmin suoritettua kylvettäjän tutkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta kylvettäjänä tai Collegium medicumiin kuuluvan lääkärin assistenttina.

Källor

Forsius, Arno , Parturit, välskärit ja kirurgit Ruotsissa ja Suomessa. Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kirurgi2.html

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 32 (badare) .

Andra språk

Dåtida finska mestarikylvettäjän tutkinto