Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullavgift införd 1680, uppgick till 1 öre beräknad per fartygsläst, oberoende av fartygets beskaffenhet och nationalitet. Medlen användes för understöd till Amiralitetets nödlidande sjömän. Från 1782 inräknades lastarmpenningen i tullen.

Finsk beskrivning

lastiperustainen köyhäinraha*

vuonna 1680 käyttöön otettu tullimaksu, jota perittiin aluksen lästiluvun mukaan kaikilta aluksilta

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 49.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid