Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utdrag ur jordregistret 1895–1985 över de förhållanden som belastade en fastighets rättigheter såsom panträtt, nyttjanderätt och inteckningar och servitut, ursprungligen också bördsrätt, legorätt och sytning.

Finsk beskrivning

rasitustodistus

alioikeuden laatima todistus kiinteistöön kohdistuvista rasituksista

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 537–538.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2128.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 140 .

Andra språk

Inga termer på andra språk