Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på särskilda möten mellan biskopar och andra framstående präster som under senare delen av 1600-talet hölls tillsammans med kapitlet i Stockholm.

Finsk beskrivning

ylimääräinen konsistorin kokous* (1600-luvun loppupuolella Tukhomassa)

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 25.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 25. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare