Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1940-talet inrättat avdelningskontor vid Post- och telegrafstyrelsen som under en överingenjör ansvarade för att planera nya telefonkabel- och telegrafnät. Kontoret var underställt direktören för Post- och telegrafstyrelsens telegraftekniska avdelning.

Finsk beskrivning

kaapeli- ja verkkosuunnittelukonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950, 1951.