Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1940-talet inrättat avdelningskontor vid Post- och telegrafstyrelsen som under en överingenjör ansvarade för de praktiska arbetena med telefonkabel- och telegrafnätet. Linjebyggnadskontoret var underställt direktören för Telegraftekniska avdelningen.

Finsk beskrivning

linjanrakennuskonttori, linjanrakennustoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950, 1951.