Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman med tekniskt kunnande.

Finsk beskrivning

insinööriupseeri

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fortifikationsofficer
ingenjörofficer

Se vidare