Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som innebar avlösning i pengar för fodring eller landböndernas gengärd. Uttrycket användes under 1400- och 1500-talen.

Finsk beskrivning

kinkerirahat*, kestitysrahat*

Maksu, jolla lampuodit vapautuivat ruokkimis- tai kestitysvelvollisuudesta. Ilmaus esiintyy 1400- ja 1500-luvun teksteissä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 255ff.