Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som är belagd i ett skyddsbrev för Skänninge kloster 1292. I brevet fritogs klostrets gods från sådana kungliga pålagor som gingärdslösen, mordgäld och ledungslama. Med gengärdslösen avsågs förmodligen en årlig avlösning från skyldigheten att lämna kungen gästning eller gengärd i natura.

Finsk beskrivning

kinkerinlunastusmaksu

Termi, joka esiintyy Skänningen luostarin suojeluskirjeessä vuodelta 1292. Maksulla todennäköisesti saatiin vapautus kuninkaan kestittämisvelvollisuudesta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 325 (lösen).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 255ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gingärdslösen